Sorular ve Cevaplar

Soru:
Hocam tekrar rahatsız ediyorum özür dilerim . TRANSFONTANEL KRANİAL US İNCELEMEDE; Supratentorial bölgede, korpus kallozum doğaldır. 3. ventrikül orta hatta ve normal genişliktedir. Sol lateral ventrikülü mediale basılayan 13 mm çapta kistik lezyon mevcuttur. Sağ lateral ventrikül eşleniği sola göre geniş izlenmiştir (genişlik 12 mm). Koroid pleksuslar normal genişlik ve ekojenitededir. Germinal matriks hemorajisi ile uyumlu bulgu saptanmamıştır. *Bunu yorumlar mısınız ? *

Cevap:
Sayın, Halil Yiğit Maalesef ultrason yapan kişinin becerilerine ve cihazın özelliklerine bağlı bir yöntem olduğu için bu tip raporlar üzerine sağlıklı bir yorum yapma şansım yok. Sadece burada deneyimine güvendiğim kişilerin ultrason raporları veya intrauterin MR görüntüleri üzerine bir yorum yapmayı tercih ediyorum. Saygılarımla, Prof. Dr. Semih Keskil


  Önceki Sayfaya Git