Hidrosefali Neden Olur?

Mevcut hastaların hemen hemen büyük çoğunluğunda hidrosefali, beyin omurilik sıvısının dolaşım yolundaki herhangi bir noktasındaki tıkanmaya bağlı olarak oluşur. Tıkanma karıncıkları birbirine bağlayan delikler veya kanalda olabildiği gibi emilimin olduğu son noktada da olabilir. Bu tıkanmanın nedeni, bir kafa darbesi, enfeksiyon ya da tümör olabilir.

Hidrosefali nedenlerini konjenitalyani “doğuştan” ya da sonradan gelişen ”edinsel” olarak da ikiye ayırabiliriz. Doğuştan hidrosefalimiyelomeningoselgibi hastalıklarla birlikte görülebilir. Edinsel hidrosefali gelişiminin de üç nedeni olabilir:

Birincisi; beyin omurilik sıvısının aşırı yapımıdır. Bu genellikle bir tümör nedeniyle olabilir.

İkincisi; beyin omurilik sıvısının dolaştığı yollarda bir tıkanıklık söz konusudur. Tıkanıklığın nedeni, menenjit-ansefalit gibi enfeksiyonlar, travmaya bağlı kanamalardır. Sıvı akışının engellenmesiyle oluşan bu tür hidrosefaliaynı zamanda “non-kommünike” (bağlantısı olmayan hidrosefali) olarak da adlandırılır.

Üçüncü neden ise; beyin–omurilik sıvısının emiliminde bir bozukluk olmasıdır. Bu tür hidrosefalide ”kommünike” (bağlantının korunduğu) hidrosefali olarak tanımlanır.

Hidrosefali nedenlerini kısaca maddeleyecek olursak;

  • Spina Bifidaya da miyelomeningosel(omuriliğin anne karnında kapanmayıp açık kalması)
  • Üçüncü karıncık ile dördüncü karıncık arasındaki su kanalı darlığı-tıkanıklığı (Akueduktusdarlığı-tıkanıklığı)
  • Beyinciğin ve/veya beyin sapının kafatasından omurilik kanalına fıtıklaşması (Chiari malformasyonları)
  • BOSyollarını daraltan veya tıkayan içi sıvı dolu kesecikler (Araknoid kistler)
  • Beyin, beyincik ve beyin sapı tümörleri
  • Menenjit ve benzeri enfeksiyonlar sonrası
  • Beyin boşlukları içine veya beyin zarı altına kanamalar sonrası
  • BOSüreten organın tümörü
  • Kanama, enfeksiyon veya iltihap sonrası beyin zarı altında BOSakımının engellenmesi
  • Genetik ya da ailesel hidrosefali

olarak karşımıza çıkabilir.

Hidrosefalinin bulguları çocuğun yaşına ve beyin-omurilik sıvısının artma derecesine göre değişebilir.
 
 
TABLO 1: HİDROSEFALİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

0-2 YAŞ

2-6 YAŞ

6 YAŞ ↑

Baş çevresinde büyüme

Kafa içi basıncın artmasına bağlı baş ağrısı

Kafa içi basıncın artmasına bağlı baş ağrısı

Bıngıldakta genişleme ve gerginlik

Kusma

Kusma ve Kilo kaybı

İnce- tiz bir sesle ağlama

Çift görme

Okul başarısında düşmeler

Kafadaki damarlarda belirginleşme

Huzursuzluk, denge sağlamada problemler

Görme bozuklukları

Gözlerde batan güneş manzarası(gözlerin yukarıya doğru bakamaması)

Konuşma ve yürüme geriliği

Dalgınlık, unutkanlık gibi davranış değişikleri