Mega Sisterna Magna

Sisterna magna kafatasının arkasında boyuna yakın kısmında beyinciğin alt ve arka kısmında ve içinde beyin omurilik sıvısı bulunan normal bir yapıdır. Sisterna’nın anlamı sarnıçtır. Büyük boyutlarda da olabilir ki buna da büyük anlamına gelen mega sisterna magna denir. Bu oluşum bir sorun yaratmaz ve yakınmaya neden olmaz. Yaklaşın toplumun %1’inde mega sisterna magnaya rastlanır. Bu bir hastalık değil normal bir durumdur.